top of page
8672f3ed1a92710f4b611c752ac51e03.jpg
oik.png

Η οικονομική συμμετοχή ορίζεται στα € 20,00 κατ’ άτομο η οποία  περιλαμβάνει τα έξοδα διαμονής, διατροφής  και  προγράμματος.

Δεν καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης από και προς τον Π.Κ. Καβαλάρι.

 

Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής θα γίνει µε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου

 

Alpha Bank Αριθμός Λογαριασμού: 880 00 2101 176720 ΙΒΑΝ: GR8701408800880002101176720 Επωνυμία Δικαιούχου Λογ: ΣΕΠ-ΕΚΣ ΠΚ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ αναγράφοντας ως αιτιολογία πχ «3days – 1omadakilkis».

 

Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων Βαθμοφόρος πρέπει να αποστείλει το αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης ή του καταθετηρίου της τράπεζας επισυναπτόμενο μαζί με την Οριστική δήλωση συμμετοχής.

bottom of page